Remittenter

Sollebrunns Tandvård tar emot remisser för implantatbehandlingar, såväl kirurgiskt som protetiskt. Vi tar även emot remisser för apikalkirurgi, extraktioner samt patienter med tandvårdsrädsla, som vill genomföra vård under intravenös sedering administrerad av specialistläkare.

Vi strävar efter att alltid hålla högsta kvalitet på tandvården, vilket vi vill ska genomsyra allt från remisshantering till implantatplacering. Ring oss så berättar vi mer.

Välkommen med din remiss!

DENTOALVEOLÄR KIRURGI

Sollebrunns Tandvård har ett särskilt fokus på dentoalveolär kirurgi och vi kan bistå dig vid behov. Tandläkaren och disputerade specialistläkaren i ÖNH/Huvudhalskirurgi Oscar Hammarfjord genomför all kirurgi. Oscar har mångårig erfarenhet av käkkirurgi/maxillofacialkirurgi från Dublin, Irland, där han arbetade 2012-2016. Han genomförde sedan sin specialistutbildning i ÖNH/Huvudhalskirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 2017-2022. Oscar har arbetat närmast uteslutande med kirurgi under de senaste tio åren, varför han har gedigen erfarenhet.

Utöver den ordinarie verksamheten hjälper vi även till under startperioden för tandvårdsteam, som skall sätta igång med sina egna implantatbehandlingar. Vid uppstarten börjar vi med en eller två operationsdagar i Sollebrunn. Efter detta besök genomförs de första operationerna på den hemmahörande kliniken. Därefter fortsätter vi hjälpa till i den mån det behövs i form av mentorskap för såväl sköterskor som tandläkare.