Våra behandlingar

Vi på Sollebrunns Tandvård kan hjälpa dig med allt från vanlig allmäntandvård och akuta besvär till avancerad tandvård och kirurgi. Hos oss är så väl nya som gamla patienter varmt välkomna.

AKUTTANDVÅRD

Har du tandvärk, slagit ut en tand eller tappat en lagning?

Då hjälper vi dig. Tandvärk kan ha flera orsaker. Den vanligaste orsaken är inflammation i tandnerven, även kallat pulpit. Tanden känns pulserande och är känslig för kyla. Om din värk är molande och strålar upp längs kinden, så brukar det oftast vara en infektion i tandköttet eller i tanden. Oavsett orsak så behöver du vård och vi finns till hands för att hjälpa dig.

Vi försöker alltid få till en tid per omgående eller samma dag – men av naturliga skäl så ges företräde åt den med mest besvär. Hör av dig så fort du får besvär, så ökar chanserna att vi kan hjälpa dig snarast. Du kan även maila utanför öppettiderna för rådgivning. Boka tid eller kontakta oss. Ringer oss gör du på 0322-401 02.

ALLMÄNTANDVÅRD

Allmäntandvård är den vanligaste formen av tandvård. Behandlingen anpassas alltid efter dina behov och önskemål. Allmäntandvården består i huvudsak av regelbundna undersökningar, förebyggande tandvård, lagningar, kronor/broar, tandextraktion och rotbehandlingar. Vi använder oss av skonsam bedövningsteknik och behandlingsmetoderna är så smärtfria som det bara är möjligt.

IMPLANTAT/ORALKIRURGI

Tandimplantat – ett skonsamt sätt att ersätta en eller flera förlorade tänder.

Vad är tandimplantat och hur går behandlingen till?

Tandimplantat innebär att vi ersätter trasiga eller saknade tänder (en eller flera) med konstgjorda tänder, detta genom ett kirurgiskt ingrepp och en protetisk rekonstruktion av tanden. Vid operationen viks en bit av tandköttet och slemhinnan bort, då vi blottlägger käkbenet. I käkbenet borras sedan ett hål, i vilket en titanskruv fästs. Titan har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och fungerar bra ihop med kroppens vävnader. När skruven är på plats förses den med en konstgjord tandkrona i porslin. Implantatet växer fast i käken och sitter permanent – i bästa fall livet ut.

När är det aktuellt med tandimplantat, hur kan symptomen se ut?

Då en tand är i så dåligt skick att den inte går att rädda, kan den behöva ersättas med en ny genom tandimplantat. Tandimplantat kan också vara lösningen, då man vill täppa till gluggar efter saknade tänder på ett eller flera ställen i munnen – helt enkelt där man saknar en eller flera tänder.

Är behandlingen säker?

Tandimplantat är en säker behandling, där 98 procent av alla behandlingar i underkäken lyckas. Motsvarande siffra för överkäken är 90 till 95 procent. På Sollebrunns Tandvård har vi gedigen utbildning och erfarenhet av implantatbehandlingar.

Vi vill att du ska känna dig säker på vad som händer under din behandling och vad som ska göras i din mun. Vi ger helt enkelt den vård vi själva skulle vilja ha.

VISDOMSTÄNDER

Att operera ut visdomständer kan kännas oroande. Då är det viktigt att man känner sig trygg i att operationen utförs av en erfaren och kompetent kirurg. Vår kirurg utför mer än 500 operationer per år – så du kan vara trygg i att du är i vana händer.

TANDVÅRDSRÄDSLA

Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter som lider av tandvårdsrädsla. Ungefär fem procent av befolkningen upplever sådant obehag att de helt undviker att uppsöka tandvården, även när de är i akut behov. Många patienter kallar det tandläkarskräck, och det är personer i alla åldrar som upplever sådan rädsla.

Tack vare klinikens specialistläkare kan vi erbjuda tandvård i lättnarkos/intravenös sedering. Under lättnarkos kan vi genomföra alla typer av behandlingar, både stora som små – till exempel extraktion av tänder, installera proteser och tandimplantat, göra bryggor, laga hål och ta bort tandsten.